-->ed from www.qjsteel.com/ReportCenter/smjb.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], Thu, 04 Nov 2021 17:04:08 GMT --> 实名方式-前钢集团
姓名 *
联系电话 *
举报内容 *
验证码* 点击更换

注:实名必查,匿名抽查

实名确认:举报者必须明确姓名及联系方式,经核实姓名和联系方式为真实的,确认为实名举报,否则为匿名举报。

版权所有(c)1986- 河北前进钢铁集团有限公司 冀ICP备 14000517号-1
企业订阅号
销售热线:0316-7608858/0316-7608878   人才招聘:0316-7608855  地址:河北省霸州市胜芳镇中星园区
-->ed from www.qjsteel.com/ReportCenter/smjb.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], Thu, 04 Nov 2021 17:04:08 GMT -->